Oznaki kryzysu

"Kryzys" jest w ostatnich latach słowem – hasłem, które jest odpowiedzią na wszystkie niepowodzenia gospodarcze. Musimy sobie tymczasem zdać sprawę, że hasło to może nas również dotyczyć. Czym jest kryzys dla statystycznego przedsiębiorcy? W kategoriach czysto rachunkowych jest to spadek dochodu przedsiębiorstwa lub przynoszenie straty, przy zwiększających się jednocześnie kosztach prowadzonej działalności lub zmniejszonych z niej przychodach. Kryzys rozumiany jako popadnięcie przedsiębiorstwa w problemy z utrzymaniem poziomu dochodowości, czy dotychczasowego poziomu przepływów finansowych, może dotknąć każdego. Jego przyczyny bywają rozmaite, jednak najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed przedsiębiorcą lub osobą zarządzająca przedsiębiorstwem, jest odpowiedź na pytanie, jak sobie z tym zjawiskiem poradzić. Każdy kryzys, odpowiednio wcześnie dostrzeżony, może zostać zażegnany. Stać się jednak może również początkiem drogi do upadłości prowadzonej działalności gospodarczej. Sens? Sygnały świadczące o nadchodzących problemach pochodzić mogą z wielu źródeł – zarówno z samej organizacji, jak i ze źródeł zewnętrznych. Należy przy tym pamiętać, że są to jedynie symptomy świadczące jedynie o negatywnych zjawiskach, nie zaś ich przyczyna. Lekceważenie takich sygnałów może zakończyć się dla przedsiębiorstwa szeregiem niepożądanych konsekwencji. O ile samo wskazanie objawów pogorszenia sytuacji gospodarczej w skali poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych jest zadaniem w miarę prostym, o tyle odpowiedź na pytanie, co leży u ich podstaw wymaga już szczegółowej analizy oraz niejednokrotnie odważnych decyzji, do których niestety nie zawsze dochodzi. Do ich podjęcia niezbędne jest przede wszystkim przyznanie się przed samym sobą, przez osobę zarządzającą działalnością gospodarczą, że przesłanki leżące u podstaw prowadzonej działalności wskazują na kryzys.

Do najważniejszych sygnałów zewnętrznych zaliczyć można:

Wśród sygnałów wewnętrznych, pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej wymienić można takie, jak:

Wszystko wyżej wymienione, powodować może ogólnie wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa – poprzez wzrost kosztów materiałowych, wytwarzania, ogólnych, stałych, zmiennych, czy też wynagrodzeń.

Oczywiście nie wszystkie z wyżej wymienionych czynników dotyczyć muszą naszej działalności. Wystarczy kilka z wyżej wymienionych symptomów, żeby wzbudzić u właściciela przedsiębiorstwa pierwsze objawy niepokoju.

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl