Rozwiązania prawne

Do realizacji założonych celów strategicznych służyć może wiele rozwiązań prawnych.

Kontynuowanie dotychczasowej działalności nazywane jest ogólnie jej restrukturyzacją lub optymalizacją prowadzonej działalności. Ogólnie proces ten polega na realizacji koncepcji uzdrowienia przedsiębiorstwa, w ramach dostępnych form prawnych i rozwiązań uregulowanych w odpowiednich przepisach. Powodzenie całości zależy jednak w dużej mierze od trzech czynników: realistycznej koncepcji proponowanych zmian i ulepszeń, doświadczonych osób, które kierują ich wprowadzeniem oraz profesjonalnym wykonawcom koncepcji.

Rozwiązania prawne, mogące pomóc w realizacji to:

W realizacji wybranego rozwiązania istnieją również liczne przeszkody, przede wszystkim natury psychicznej. Właściciele firm, które znalazły się w trudnej sytuacji często obawiają się podejmowania istotnych decyzji z punktu widzenia prowadzonej działalności lub opierają swoje działania jedynie na wynajętych doradcach i konsultantach, co w rzeczywistości stanowi jedynie odsunięcie od siebie problemów, oszukiwanie się i poszukiwanie przyczyn stanu przedsiębiorstwa w jego przejawach, bez uwzględnienia rzeczywistych przyczyn. Na tym etapie niejednokrotnie podejmowane są pochopne i błędne decyzje dotyczące restrukturyzacji. Nie można wszelkich ruchów uzależniać od opinii doradców, którzy nie znają przedsiębiorstwa w stopniu takim, jak jego właściciel. Powodować to może podejmowanie błędnych decyzji, które mogą doprowadzić do niepowodzenia przyjętej koncepcji. Niezwykle istotne jest również to, żeby istniał dobry przepływ informacji pomiędzy osobami zarządzającymi i ich doradcami, a osobami wykonującymi odpowiednie koncepcje. To tylko niektóre z problemów, które mogą stanąć na drodze do pozytywnego wyjścia z trudnej sytuacji. Planując cały proces optymalizacji, należy mieć świadomość czyhających zagrożeń, co pozwolić może na ich uniknięcie.

Niezwykle ważna w procesie restrukturyzacji okazać się może zmiana struktury zadłużenia firmy. Wskazać tutaj można bardzo wiele sposobów optymalizacji zadłużenia. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: umorzenie części długów przez wierzycieli, odroczenie terminów płatności zadłużenia i jego rozłożenie na raty, realne do spłaty przez zadłużone przedsiębiorstwo, pozyskanie zewnętrznego finansowania na korzystnych warunkach, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje przedsiębiorstwa, a więc dopuszczenie wierzycieli jako wspólników lub pomoc publiczna państwa.

Druga grupa rozwiązań prawnych zmierza do zakończenia prowadzonej działalności i jej likwidacji. Można tego dokonać w zasadzie jedynie na trzy sposoby: likwidację prowadzonej działalności poza postępowaniem upadłościowym, na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych lub w postępowaniu upadłościowym poprzez upadłość likwidacyjną lub układową z opcją likwidacyjną.

Okazuje się, że do zamknięcia prowadzonej działalności niezbędne są dużo większe pokłady chęci działania i przekonania właściciela zadłużonego przedsiębiorstwa. Wiele restrukturyzacji stanowi oszukiwanie samego siebie, że z kryzysu uda się wyprowadzić przedsiębiorstwo nadal funkcjonujące. Złudne nadzieje powodowane są zazwyczaj brakiem umiejętności przyznania się do porażki. Niestety bardzo często przedłużanie zamknięcia przedsiębiorstwa prowadzić może do poważnych konsekwencji cywilnych, karnych i karnoskarbowych dla osób obowiązanych do podjęcia określonych działań.

Szerzej przebieg postępowań upadłościowych przedstawiono w zakładce "przebieg postępowania upadłościowego".

Witkowski, Cabała & Partners sp. k. | ul. Garbary 71/105, 61-785 Poznań | tel.: +48 61 855 06 91, fax: +48 61 851 13 00 | office@witkowski-partnerzy.pl
© Copyright 2012
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Witkowski, Cabała & Partners sp. k.
projekt i wykonanie: DyalCom.pl